#VamosAcero

Det finns ingenting som gör oss stoltare än att se Acero's produkter på banorna och i andra verkliga miljöer. Därför ber vi då och då om lov att få dela med oss av detta innehåll (bilder/filmer). Innehållet (nedan kallade "bilder") kan publiceras på vår hemsida, i sociala medier och i e-post kommunikation med hänvisning till upphovsmannen/kvinnans Instagram konto.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #VamosAcero godkänner du följande villkor:

Du ger Acero Padel AB (559312-7664) en icke-exklusiv, royaltyfri och global licens till att använda samtliga bilder som du svarat #VamosAcero i marknadsföringssyfte och samtliga kommunikationskanaler. Härmed intygar du att:

  1. Du äger alla rättigheter till dina bilder
  2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, inklusive sådana personers vårdnadshavare
  3. Acero Padel AB inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag

Härmed befriar du Acero Padel AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Acero Padel AB och alla personer som handlar för Acero Padel AB räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke att dela dina bilder med oss, behöver du kontakta oss och meddela oss detta. Detta gör du genom att klicka på den publicerade bilden på vår hemsida och sedan klicka på i-ikonen i det nedre vänstra hörnet på bilden. Ikonen kommer leda dig till ett formulär där du fyller i att du inte länge vill dela bilden med oss.

Genom att svara #VamosAcero godkänner du alltså att du har läst, förstått och accepterat ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till oss på hola@aceropadel.se.