Padel glosor: Lär dig padelns lexikon

Padel glosor: Lär dig padelns lexikon

Alla sporter har sina unika ord och termer, och padel är inte ett undantag. I den här artikeln har vi samlat de vanligaste glosorna som kan vara bra att kunna på och utanför banan.

Por tres (3 meters smash)

En smash som gör att bollen går över sidoväggen som är 3 meter hög.

Por cuatro (4 meters smash)

En smash som gör att bollen går över den bakre väggen som är 4 meter hög.

Advantage (fördel)

Fördel tilldelas det lag som vinner bollen vid ställning 40-40 ("deuce"). Vinner samma lag nästa boll så har de vunnit ett game.

Andra serve

Andra försöket man har på sig att serva, efter man missat sitt första försök.

Australian

När den som servar och ens partner står på samma sida av planhalvan vid serv.

Backhand

Ett slag som görs med handryggen mot motståndaren.

Bakre position

När paret står bakom servlinjen.

Bandeja

Ett overhead-slag med syfte att tvinga kvar motståndarna långt bak i banan så att man kan behålla sin position.

Boost

När man använder glaset för att slå bollen över nät.

Break

När man vinner ett game där motståndarna började serva.

Breakboll

En boll som resulterar till ett break då returtagarna vinner poängen på motståndarnas serve.

Chiquita

Ett lågt och långsamt slag som ska landa vid motståndarens fötter som står framme vid nät.

Cross

När bollbanan går diagonalt.

Deuce (lika)

När ställningen är 40-40.

Dubbelfel

När den som servar misslyckas med båda serveförsöken och motståndarna får poäng.

Forehand

Ett slag som görs med handflatan mot motståndaren.

Fotfel

När den som servar trampar på eller över baslinjen innan serven är slagen.

Främre position

När paret står framme vid nät.

Första serve

Första försöket av serve.

Game

När man vunnit 4 eller 5 bollar (0, 15, 30, 40, game) har man vunnit ett game.

Grundslag

Ett vanligt slag som görs efter att bollen studsat i marken.

Ingemanslandet

Sektionen mellan bakre och främre position. Detta område ska endast användas i övergången från den ena positionen till den andra.

Lobb

Ett slag som slås underifrån med en hög bollbana över motståndarna med syfte att tvinga bak dem i banan.

Matchboll

När det ena laget har möjlighet att avgöra matchen inför kommande boll.

Minibreak

När man vinner en poäng då motståndarna har servat i ett tie-break.

Nätrullare

När bollen träffar nätkanten och rullar över på motståndarnas planhalva.

Overhead

Ett slag som gör ovanför huvudet.

Power smash

En smash man slår för att få tillbaka bollen på sin planhalva så att motståndarna inte når den.

Retur

Slaget som spelas tillbaka till motståndarna efter serven.

Serve

Slaget som startar en poäng.

Serve-ess

En serve som motståndaren inte lyckas returnera och man vinner poängen.

Serveruta

Den markerade rutan på banan där serven ska placeras – diagonalt från där serven ska slås.

Set

När man vunnit 6 game eller ett tie-break har man vunnit ett set.

Sidoskurv

När bollen skruvas åt ena hållet, till exempel i slaget vibora.

Slice

När bollen får underskruv och roterar bakåt efter ett slag.

Smash

Ett hårt aggressivt slag som slås över huvudet.

Stoppboll

En löst slagen boll som tar sig precis över nätkanten och knappt studsar.

Sweet spot

Den mest optimala träffytan på racket.

Tie-break

Vid ställning 6-6 i game spelar man ett avgörande tie-break till 7 poäng, där man ska vinna med två poäng marginal.

Top-spin

När bollen får överskruv och roterar framåt efter ett slag.

Vibora

En aggressivare bandeja med sidoskruv där bollen ska studsa lågt eller stanna kvar nära väggarna.

Volley

När man tar bollen i luften innan den studsat.

W.O

Walk over – när motståndarna inte kan medverka i matchen och matchvinsten automatiskt tilldelas till det andra paret.

Winner

Ett slag som motståndaren inte kan nå.